Opublikowany 12 marca, 2023 | CLEANROOM, FILTRY HEPA, SALE OPERACYJNE

Czym są filtry HEPA i ULPA?

Czym są filtry HEPA i ULPA?

Różnice materiałowe i zastosowanie.

Filtry plisowane o wysokiej wydajności cząstek stałych (HEPA) mają co najmniej 99,99% skuteczności w usuwaniu cząstek o wielkości 0,3 mikrona i większych (klasa H13 spełniająca wymagania klasy pomieszczeń czystych ISO 6). Filtry HEPA wykorzystują przędzone włókno szklane zwinięte w materiał przypominający papier. Materiał ten jest plisowany w celu zwiększenia powierzchni włókien i łączony lub wlewany do ramy. Klej topliwy służy do utrzymywania plis na tyle daleko od siebie, aby umożliwić przepływ powietrza między nimi. Filtry powietrza o bardzo niskiej penetracji (ULPA) mają skuteczność co najmniej 99,9995% w usuwaniu cząstek o wielkości 0,12 mikrona i większych (klasa U15 spełniająca wymagania klas czystości pomieszczeń ISO 4 i 5). Podobnie jak filtry HEPA, filtry ULPA są wykonane z przędzonego włókna szklanego zwiniętego w materiał przypominający papier.

Jak długo będzie działać filtr HEPA?

Filtr HEPA może działać od dwóch do pięciu lat lub dłużej w standardowym środowisku pomieszczeń czystych. Żywotność filtra HEPA zależy również od warunków otoczenia, spadku ciśnienia w pomieszczeniu czystym i konserwacji filtrów wstępnych. Ponieważ przepustowość powietrza maleje, a ciśnienie statyczne wzrasta z upływem czasu, filtry HEPA stają się faktycznie bardziej wydajne wraz z obciążeniem filtra. Filtr należy wymienić, gdy osiągnie swoją pojemność. Na przykład, jeśli jednostka HEPA jest ustawiona na prędkość wylotową 0,45 m/s, ale osiąga tylko 0,35 m/s, należy wymienić filtr HEPA. Niektóre branże produkcyjne nalegają na wymianę filtrów co dwa lata, niezależnie od ich stanu. Dlatego ważny jest właściwy harmonogram weryfikacji właściwości filtrów HEPA. Coroczną kontrolę filtrów HEPA możecie Państwo zlecić naszej FIRMIE.

Koplet do stropów laminarnych

Właściwa utylizacja zużytych filtrów

Filtry HEPA, po demontażu należy we właściwy sposób przekazać do utylizacji.  Filtry HEPA kwalifikowane są na wiele sposobów. Poniżej skupimy się jedynie na filtrach używanych w farmacji, badaniach mikrobiologicznych i filtracji powietrza z toksyn i patogenów.  Filtry takie muszą być traktowane jak odpady chemiczne lub niebezpieczne odpady medyczne. Obowiązują odpowiednie procedury i przepisy związane utylizacją takich odpadów.  Kod utylizacji filtrów HEPA- 15 02 02 oraz 15 02 03.  Więcej o utylizacji filtrów w pod tym linkiem.