Usługi

Clean rooms

Walidacja pomieszczeń czystych

Nasza firma przeprowadza walidację pomieszczeń czystych wszystkich typów
zgodnie z BS EN ISO 14644, w tym:

 • AS BUILT
 • AT REST
 • OPERATIONAL

Nasi inżynierowie są w pełni przeszkoleni w zakresie procedur sprawdzania czystości pomieszczeń, zachowań w pomieszczeniach czystych i dobrze rozumieją wymagania BS EN ISO 14644 i GxP / GMP. Cleanroom 

Regularnie oferujemy nasz serwis w szpitalnych, salach operacyjnych (Ultra Clean Zone UCZ / Ultra Clean Ventilation UCV), w Aptekach, niesterylnych pomieszczeniach czystych (Non-sterile cleanrooms), Zakładach produkcyjnych, Laboratoriach farmaceutycznych i innych.

Oferujemy niezwykle konkurencyjne ceny i regularnie pracujemy poza godzinami pracy, w weekendy i podczas przerw w pracy, aby zapewnić minimalny poziom zakłóceń pracy w pomieszczeniach naszych klientów. 

Nasi inżynierowie mają bogate doświadczenie w walidacjiach pomieszczeń czystych w wielu branżach. Oferujemy kompleksowe raporty z walidacji pomieszczeń i stref czystych „Cleanroom”. Raporty zawierają wszystkie istotne informacje i dane zgodnie z oczekiwaniami klientów i organów regulacyjnych, w tym: 

 • Jasno określony zakres prac
 • Dokładne podsumowanie wizyty weryfikacyjnej w pomieszczeniu (cleanroomie)
 • Szczegółowe instrukcje metod wyjaśniające sposób przeprowadzania każdego testu walidacji
 • Szczegółowe zapisy pomiarów odnotowanych podczas wizyty weryfikacyjnej
 • Kopie świadectw kalibracji dla wszystkich użytych urządzeń testowych
 • Oryginalne wydruki z liczników cząstek (w stosownych przypadkach) dołączane do raportu po walidacji pomieszczeń czystych.

Usługa walidacji pomieszczeń czystych (Cleanrooms), obejmują następujące testy:

 • Objętościowe natężenie przepływu powietrza
 • Obliczanie szybkości zmian powietrza (ACR)
 • Zliczanie wielkości cząstek stałych
 • Test szczelności filtrów HEPA – metoda DOP
 • Pomiary ciśnienia różnicowego
 • Różnicowa kalibracja manometrów
 • Kalibracja manometrów (Magnehelic)
 • Odczyty temperatury, wilgotności, natężenia światła i poziomu hałasu
 • Testy – Recovery Performance testing
 • Testy wizualizacje strugi powietrza (Airflow Visualization) rejestrowane i na płycie DVD dołączane do raportu końcowego
 • Równoważenie przepływu powietrza i prace naprawcze instalacji (Airflow Balancing, Preassure Balancing)
 • Pobieranie i analiza mikrobiologiczna powietrza
 • Raport końcowy zawierający wszystkie dane oraz pełną dokumentacje
 • Raport końcowy w języku angielskim – na życzenie klienta

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać pytanie, chcesz zamówić usługę serwisową, lub może potrzebujesz wsparcia i porady. Prześlij nam swoje dane kontaktowe.

Skontaktujemy się z Tobą, tak szybko jak to możliwe.

Translate »