dygestorium
Opublikowany 12 września, 2022 | DYGESTORIA

Dygestoria: Po co je stosujemy?

Dygestorium, to system wyciągowy używany do wychwytywania i usuwania toksycznego pyłu, oparów, aerozoli w celu zminimalizowania narażenia operatora na niebezpieczny poziom toksyn pyłów lub aerozoli. Dygestoria najczęściej spotyka się w laboratoriach, gdzie takie substancje są przetwarzane, badane lub wytwarzane.

Jak już zapewne wiesz, laboratoria medyczne i farmaceutyczne pracują z wieloma środkami chemicznymi, proszkami, roztworami, pyłem biologicznym, a także patogenami. Jeśli uniosą się w powietrzu, technicy mogą je wdychać, co może być potencjalnie niebezpieczne dla ich zdrowia.

Nawet jeśli nie weźmiemy pod uwagę zagrożeń dla zdrowia, mogą również powodować zanieczyszczenie krzyżowe, jeśli zmieszają się z innymi materiałami w laboratorium.

Tak czy inaczej, w najlepszym interesie bezpieczeństwa wszystkich osób jest ich powstrzymanie lub przynajmniej zmniejszenie ich stężenia w powietrzu, u źródła poprzez zastosowanie dygestorium.

W przypadku płynów istnieje również dodatkowe niebezpieczeństwo rozlania.

Szkodliwe, toksyczne lub żrące ciecze mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz innych materiałów znajdujących się w pomieszczeniu. Jeśli jednak rozlanie nastąpi wewnątrz dygestorium z tacką ociekową, jest ono zamknięte i nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i personelu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że dygestoria, w przeciwieństwie do szaf bezpieczeństwa biologicznego, nie służą jako jednostki bezpieczeństwa. Po prostu zmniejszają narażenie, usuwając zanieczyszczone powietrze z dala od personelu i pomieszczenia. Dlatego nie są właściwym rozwiązaniem do ekstrakcji w przypadku materiałów wysoce toksycznych lub zakaźnych.

Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że kurz i opary chemiczne nie wpływają na zdrowie Twoich techników, musisz zainwestować w dygestorium.

dygestorium

Typy Dygestoriów.

Rozróżniamy wiele typów dygestoriów. Poniżej ograniczę się do wymienienia tych najważniejszych.

1. Dygestoria podłączane do zewnętrznej wentylacji (ekstrakcja powietrza odbywa się za sprawą zewnętrznego sytemu wentylacji): Ten typ dygestorium wyciąga powietrze z otwartego frontu i wciąga unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia do wewnątrz, ostatecznie wyrzucając zanieczyszczone powietrze na zewnątrz budynku.

  • Dygestoria Standardowe
  • Dygestoria Laboratoryjne
  • Dygestoria Specjalnego Zastosowania (np.: Typ EX, Wzmocnione, Chemo-odporne)
  • Dygestoria z filtrami HEPA i Węglowymi
  • Dygestoria wyposażone w Filtr Wodny – Fume Scrubber
  • Dygestoria Zamkniętej Wentylacji- Ventilated Enclosures
  • Dygestoria do badań radioaktywnych
  • Dygestoria o dużych gabarytach – Walking Fume Cupboards
  • Boksy Wagowe – Weight Stations

2. Dygestoria wyposażone we własny system ekstrakcji powietrza (wbudowany wentylator):
Typy tych dygestoriów są bardzo podobne do dygestoriów bez własnego wentylatora.
Ich zaleta jest zazwyczaj mobilność i łatwość relokacji w laboratorium, ponieważ nie potrzebują lokalnego podłączenia do systemu wentylacji. Podobnie jak w przypadku dygestorium kanałowego, powietrze jest zasysane do środka. Jednak zamiast zostać wydalony na zewnątrz, przechodzi przez różnego rodzaju filtry. Usuwają one opary, kurz przed recyrkulacją czystego powietrza z powrotem do pomieszczenia.

3. Dygestoria mobilne wykorzystywane w laboratoriach terenowych, często wojskowych, które też najczęściej są wyposażone we własne systemy ekstrakcji powietrza z wnętrza dygestorium.

Dygestoria mogą być również klasyfikowane według ich zastosowań, ponieważ niektóre substancje lub procesy mogą wymagać specjalistycznego materiału lub konstrukcji. Jednak wszystkie z nich będą kanałowe lub bezkanałowe.

Jak działa dygestorium?

Dygestorium to skrzynia z oknem lub otworem z przodu. Okno to posiada ruchomy przeszklony panel wykonany z bezpiecznego szkła, a dno skrzyni jest powierzchnią roboczą. W tym miejscu technik może umieścić materiał do pracy z nim, niezależnie od tego, czy musi go zważyć, czy podzielić.

W górnej części dygestorium znajduje się oświetlenie oraz otwór wentylacyjny, który wciąga powietrze z wnętrza Dygestorium, aby pył lub opary materiału nie ulatniały się w obszar pomieszczenia, system wyciągowy wewnątrz wciąga powietrze z otwartego frontu, z dala od technika.

Jak bezpiecznie korzystać z dygestorium?

Bardzo ważne jest, aby dygestorium było używane we właściwy sposób, aby zapewnić maksymalną ochronę. W przypadku nieostrożnego lub nieprawidłowego użytkowania system wyciągowy może nie być w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń z powietrza.

Kontrole przed uruchomieniem.

Zanim zaczniesz korzystać z dygestorium, upewnij się, że działa prawidłowo i ma wystarczająco dużo miejsca w środku na zadania, które zamierzasz wykonać. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca, ryzykujesz przewróceniem lub rozlaniem materiałów.

Co ważniejsze, może to oznaczać, że dygestorium może nie być w stanie skutecznie usunąć zanieczyszczeń. Zasadniczo musisz upewnić się, że jednostka ekstrakcyjna jest odpowiednia do pracy, którą zamierzasz podjąć.

Kontrole przed uruchomieniem mogą również obejmować sprawdzenie filtrów i upewnienie się, że nie trzeba ich wymieniać. Dygestoria wykorzystują różne filtry, w zależności od zastosowania. Mogą to być wysokowydajne filtry cząstek stałych (HEPA), filtry węglowe, filtry wydechowe i inne.

Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie te filtry muszą zostać wymienione we właściwym czasie, aby były skuteczne. Częstotliwość ich wymiany zależy od rodzaju filtra i częstotliwości użytkowania, dlatego dla każdego z nich należy sprawdzić zalecany czas wymiany. Daty kontroli i wymiany powinny być zapisywane w dzienniku systemowym, aby nie pominąć dat zmian.

Podczas użytkowania.

Zawsze upewnij się, że używasz dygestorium zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Jedną z rzeczy do sprawdzenia jest to, czy wysokość skrzydła jest prawidłowa i czy używasz odpowiedniego sprzętu. Upewnij się, że jesteś lub osoba, która będzie korzystać z dygestorium, jest odpowiednio przeszkolona do jej obsługi.

Po użyciu.

Po zakończeniu użytkowania zawsze wyczyść wnętrze dygestorium. Zmniejszy to ryzyko zanieczyszczenia materiału, który jest używany w następnej kolejności.
Dodatkowo zapobiegnie również przedostawaniu się kurzu lub oparów do pomieszczenia po wyłączeniu dygestorium.

Dygestorium może być doskonałym narzędziem do ochrony Ciebie i innych osób w Twoim laboratorium przed zanieczyszczeniami z powietrza, jeśli jest właściwie używane. Częścią prawidłowego użytkowania jest wiedza, jaki rodzaj dygestorium jest odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Oferta dygestoriów z naszej oferty: https://mktest.pl/kategoria_produktu/dygestoria/