Usługi

Usługi

Komory laminarne BSC/MSC

Oferujemy pełen zakres sprawdzeń, walidacji i napraw Komór Laminarnych zgodnie z normą PN-EN 12469:2000 – Procedura IQ i OQ.

Serwis komór laminarnych

W zakładce “Produkty” mogą się Państwo zapoznać z naszą pełną ofertą handlową. Proponujemy komory laminarne wszystkich typów oraz klas – od urządzeń do pracy z cytostatykami, aż do sprzętu przeznaczonego do badań radiologicznych i materiałów promieniotwórczych.

W ramach Serwisu Komór Laminarnych oferujemy usługę pełnego przeglądu urządzeń. W trakcie badania loża laminarna przechodzi test integralności oraz szczelności filtrów HEPA i ULPA (DOP), które wymieniamy w razie potrzeby. Przegląd dokumentujemy protokołami IQ/OQ, a co najważniejsze – każda komora laminarna jest sprawdzana przez nas za pomocą sprzętu najwyższej klasy. Posługujemy się wyłącznie urządzeniami, które są regularnie testowane i zawsze posiadają aktualne Świadectwo Wzorcowania.

Jak często serwisować komory laminarne?

Komory chronią badany materiał przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, dlatego sprawdzają się w laboratoriach medycznych, genetycznych czy przy produkcji leków w warunkach aseptycznych. Aby jednak loża mogła spełniać swoją funkcję, niezbędne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego, a przede wszystkim filtrów HEPA i ULPA. Badanie komory powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku. Filtr HEPA musi zostać sprawdzony przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który wykorzystujemy. Częstotliwość wymiany filtra jest zależna od stopnia zagrożenia biologicznego badanego materiału, w niektórych wypadkach filtr może posłużyć aż pięć roku, a w innych – należy wymieniać go co roku. Podczas kompleksowego serwisu komór laminarnych sprawdzamy stan filtrów, a w razie potrzeby je wymieniamy.

Pełny serwis komór laminarnych

Przegląd komory składa się z wielu etapów, ponieważ musimy sprawdzić, czy wszystkie elementy działają w 100% poprawnie. Testujemy panel sterowania oraz systemy alarmowe, mierzymy prędkość przepływu powietrza oraz koncentrację cząstek wewnątrz przestrzeni roboczej. Ważnym elementem serwisu jest badanie skuteczności działania filtrów HEPA oraz sprawdzenie, czy przy mocowaniach nie pojawiają się przecieki. Sprawdzamy, czy zachowana jest integralność filtrów, od której zależne jest skuteczne oczyszczanie powietrza.

Przegląd komory, badanie czystości powietrza i wymiana filtrów muszą być potwierdzone świadectwem z odpowiednim protokołem lub orzeczeniem, w zależności od zakresu prac. Ważne jest zachowanie dokumentów potwierdzających wykonanie okresowych przeglądów komory i wymianę filtrów oraz badań świadczących, że filtr skutecznie oczyszcza powietrze.

Protokoły IQ/OQ

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania procedur kwalifikacyjnych IQ i OQ. Kwalifikacja instalacyjna (IQ) ma na celu udokumentowanie, że urządzenie zostało sprawdzone. Potwierdza, że komora jest zainstalowana zgodnie z zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta. Kwalifikacja IQ to również gwarancja, że loża jest zgodna z wymaganiami stawianymi przez użytkowników. Wystawiamy również kwalifikacje operacyjne (OQ), które są dowodem, że komory działają poprawnie w całym zakresie, do którego zostały przeznaczone.

Serwis komór laminarnych to bardzo ważna część działania każdego laboratorium, ze względu na rolę, którą spełniają tego rodzaju urządzenia. Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo pracy, sprawdzając, czy loże odpowiednio chronią materiał, laborantów i środowisko.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zadać pytanie, chcesz zamówić usługę serwisową, lub może potrzebujesz wsparcia i porady. Prześlij nam swoje dane kontaktowe.

Skontaktujemy się z Tobą, tak szybko jak to możliwe.

    Translate »