Komora bezpieczeństwa biologicznego klasy III

Komora bezpieczeństwa biologicznego klasy III

Komora bezpieczeństwa biologicznego klasy III jest całkowicie zamknięta i gazoszczelna z filtrowanym powietrzem nawiewanym i wywiewanym przez filtry ULPA. Prace...

Szczegóły