Opublikowany 10 marca, 2020 | Kategoria: BEZPIECZEŃSTWO PRACYKategoria: Dygestoria i wyciągiKategoria: Testy szczelności

Co to jest ASHRAE 110-2016?

Co to jest ASHRAE 110-2016?

Ostatnio, po raz pierwszy od dwudziestu lat wprowadzono zmiany w standardzie ASHRAE 110.  Aby najlepiej je zrozumieć i dlaczego mają znaczenie, musisz najpierw zrozumieć, czym jest ASHRAE.

ASHRAE, Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów z dziedzin Ogrzewania, Chłodnictwa, Klimatyzacji i systemów Wentylacji, określa się jako “Globalne społeczeństwo, które dąży do poprawy dobrobytu człowieka poprzez zrównoważoną technologię dla ochrony środowiska, otoczenia oraz ludzi.”

Szeroko obejmuje to systemy budowlane, efektywność energetyczną, jakość powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoryjnych, zrównoważony rozwój badawczy i komercyjny, oraz obejmuje wszystko, od domowych i osobistych systemów HVAC do pojazdów, samolotów, maszyn rolniczych i oczywiście laboratoria naukowe.

Jego historia sięga 1894 roku, co czyni go jednym z najstarszych i zaufanych standardów jako jedno z najlepszych źródeł dla norm, praktyk operacyjnych, badań i innych dziedzin przemysłu.

Jednym z głównych celów ASHRAE jest tworzenie i publikowanie standardów testowania i normalizacji oraz kryteriów wydajności dotyczących projektowania i konserwacji środowisk wewnętrznych. Ich normy określają określone minimalne wartości dla akceptowanej wydajności różnych produktów związanych z wentylacją.

Pozycja Manekina podczas testów

ASHRAE 110 Procedura

ASHRAE Standard 110, lub po prostu ASHRAE 110, wyjaśnia metodę testowania wydajności Dygestoriów Laboratoryjnych. Zasadniczo określa ona procedurę testową do określania zdolności operacyjnych Dygestorium, takich jak zdolność do ekstrakcji oparów i ich wydalania do wentylacji.

Test wydajności ASHRAE nie jest jednak bezpośrednio związany z bezpieczeństwem operatora Dygestorium lub Wyciągu. Wynika to z dużej liczby zmiennych w środowisku pracy z Dygestorium lub podobnymi (np. przeciągi, położenie wyciągu lub dygestorium, temperatura, ilość powietrza w pomieszczeniu, celu użytkowania, materiału z jakiego jest urządzenie wykonane itd…).

ASHRAE 110 stał się standardem wyznaczającym sposoby testowania parametrów ochrony Dygestoriów i Wyciągów od momentu jego powstania w 1985 roku. Jest wykorzystywany nie tylko przez producentów podczas projektowania i rozwoju, ale także jako nieformalne kryteria zakupu wyciągu laboratoryjnego w wielu laboratoriach oraz jako metoda wykonania oceny i certyfikacji zainstalowanych wyciągów, odciągów, dygestoriów, okapów, central wywiewnych i instalacji wentylacyjnych. Może nawet służyć jako narzędzie diagnostyczne do identyfikacji problemów w istniejącej instalacji systemu wyciągów / instalacji HVAC.

Istnieją trzy kluczowe obszary standardu:

  • Pomiar prędkości powietrza zasysanego (face velocity).
  • Wizualizacja przepływu powietrza za pomocą dymów wytwarzanych przez wytwornice.
  • Detekcja (przechwytywanie za pomocą odpowiedniej aparatury) gazów wygenerowanych w obszarze pracy.

Pomiar prędkości powietrza zasysanego (face velocity), wymaga odczytania zadanej ilości punktów przepływu w celu określenia średniej prędkości powietrza na froncie roboczym Dygestorium. Obejmuje również pomiar przepływów poprzecznych wokół Dygestorium lub wyciągu oraz odpowiednią kalibrację monitorów / kontrolerów przepływu powietrza.

Test wizualizacji przepływu za pomocą dymu ma procedury dla małych objętości i dużych ilości dymu, aby wyraźnie zobaczyć, jak powietrze porusza się i jak jest odprowadzane przez wyciąg lub dygestorium. Oprócz wzorców przepływu powietrza, test dymny pokazuje turbulencje od frontu dygestorium spowodowane przez środowisko ,osoby lub inne czynniki w pomieszczeniu. Może również pokazać w jaki sposób zanieczyszczenia mogą wydostawać się z wyciągu czy dygestorium i w jaki sposób mogą one docierać do operatora na różnych wysokościach pracy i pomieszczenia.

Test Dymny. Test z małą ilością dymu do detekcji małych zawirowań i martwych stref.

Badanie ekstrakcji gazu znakującego (Detekcja), wyznacza możliwe miejsca na froncie urządzenia narażone przez które może przedostać się skażenie i ile skażonych cząsteczek może wydostać się z dygestorium i dotrzeć do strefy oddychania operatora. Ta procedura obejmuje trzy testy.

  • Peripheral Scan – Skanowanie obwodowe i powierzchniowe frontu urządzenia.
  • Tracer Gas Test  Statyczny test z użyciem pozoranta (Manekin) w trzech pozycjach naprzeciwko frontu Dygestorium.
  • Sash Movement Containment Test – Test zamykania i otwierania ona roboczego w interwałach czasowych.

W testach stosuje się gaz SF6. Zastosowanie SF6 jest ważne ze względu na wyjątkowość tego typu gazu. Ponieważ nie jest powszechnie spotykany w laboratoriach, a standardowe czujniki bezpieczeństwa nie jest w stanie wykryć go ze środowiska. Co więcej, jest pięciokrotnie cięższy od powietrza, można więc dokładnie wykrywać go podczas testu gdyż koncentruje się w miejscach o niskich lub zerowych przepływach. Zachowuje się również konsekwentnie, więc ten sam test można uruchomić wiele razy, aby uzyskać niezawodny i powtarzalny wynik. Te unikalne cechy pomagają uniknąć fałszywych odczytów podczas testu.

Testy ASHRAE 110

Dostępne są trzy typy testów:

  • Fabryczny (AM – As Manufactured)
  • Po instalacyjny (AI – As Installed)
  • Po użyciu (AU – As Used).

(AM – As Manufactured) wykonuje się po wyprodukowaniu urządzenia i zazwyczaj wykonuje się go w laboratorium testowym, w którym czynniki środowiskowe są usuwane w największym możliwym stopniu.

Testy (AI – As Installed) odbywa się po zainstalowaniu Dygestorium w laboratorium. Ale zanim cokolwiek zostanie umieszczone w środku (urządzenia, instalacja ramowa, zaczepy, zlewki, fiolki itd…). Może to ujawnić problemy związane z instalacją Dygestorium, działaniem, umiejscowieniem w przestrzeni laboratorium i innymi czynnikami otoczenia w pomieszczeniu.

Na koniec testy (AU – As Used)przeprowadza się w laboratorium z materiałami (zlewki, wyposażenie itp.) wewnątrz dygestorium. Ten test bierze pod uwagę zarówno środowisko laboratorium, jak i użytkowników i może określić, czy występuje problem z działaniem, porównując wyniki testu z wynikami (AI – As Installed).

Celem ASHRAE jest zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa technikom laboratoryjnym, zrozumienia działania Dygestorium i bezpieczeństwa pracy realizowanego z jego pomocą.

ASHRAE nie podaje jednak zaleceń dotyczących wyników testów. Każde laboratorium ustala własne dopuszczalne poziomy dla wyników testu ze względu na inna specyfikę działania i prac. Ponadto niektóre organizacje, takie jak (SEFA), zapewniają oceny dopuszczalnych poziomów stężenia dla każdego z testów. Na przykład, SEFA wymaga, aby Dygestorium miało średnią utratę bezpieczeństwa oznakowanego detekcja gazu SF6 wynoszącą 0,05 ppm lub mniej – testowano przy 4 litrach gazu na minutę znakującego SF6 stosowanego w teście AM, i średnio 0,10 ppm lub mniej dla testów AI i AU, w aby otrzymać certyfikat SEFA dla Dygestorium o niskiej prędkości przepływu a wysokiej wydajności.

ASHRAE 110-2016

Zaktualizowany ASHRAE 110 został zatwierdzony w kwietniu 2016 roku, zastępując poprzednią wersję z 1995 roku. Najnowsza wersja zawiera zmiany dotyczące wysokości manekina i zapisywania danych. Sama procedura badania została zmodyfikowana w oparciu o doświadczenie komisji i wyjaśnienie stwierdzeń z  wydania z 1995 r., takich jak wysokość strefy oddechowej.

Położenie strefy oddychania zostało obniżone do 22″ od powierzchni roboczej. Zostało to oparte na badaniach sugerujących, że średnia wysokość operatorów Dygestoriów spadła w ciągu ostatniej dekady. Zmiana jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala wykonać dokładniejszy test, a zatem może prowadzić do bezpieczniejszego środowiska pracy dla operatora.

Innym kluczowym elementem aktualizacji jest to, że wymaga się cyfrowego gromadzenia danych podczas procedur testowych, a nie ręcznego zapisywania danych. To było wcześniej zalecane, ale nie jest wymagane. Według specjalistów zmniejsza to ryzyko błędu ludzkiego w zapisie tych danych. Sekcje oparte na informacjach zostały również znacznie wydłużone, w tym rozszerzenie dodatku „A” i nowego, nieobowiązkowego załącznika „B”, który zawiera wskazówki dotyczące badania Dygestoriów o słabej wydajności.